Orddeling av coma

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet coma? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

co-ma

Siste orddelinger av dette språket