Orddeling av comandato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet comandato? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

co-man-da-to

Siste orddelinger av dette språket