Orddeling av combattentismo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet combattentismo? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

com-bat-ten-ti-smo

Siste orddelinger av dette språket