Orddeling av combattivo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet combattivo? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-bat-ti-vo

Siste orddelinger av dette språket