Orddeling av combinato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet combinato? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-bi-na-to

Siste orddelinger av dette språket