Orddeling av combinatorio

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet combinatorio? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

com-bi-na-to-rio

Siste orddelinger av dette språket