Orddeling av combustione

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet combustione? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-bu-stio-ne

Siste orddelinger av dette språket