Orddeling av combusto

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet combusto? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

com-bu-sto

Siste orddelinger av dette språket