Orddeling av combutta

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet combutta? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

com-but-ta

Siste orddelinger av dette språket