Orddeling av comense

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet comense? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

co-men-se

Siste orddelinger av dette språket