Orddeling av comicizzando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet comicizzando? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

co-mi-ciz-zan-do

Siste orddelinger av dette språket