Orddeling av cominciando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cominciando? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

co-min-cian-do

Siste orddelinger av dette språket