Orddeling av cominciato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cominciato? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

co-min-cia-to

Siste orddelinger av dette språket