Orddeling av comino

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet comino? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

co-mi-no

Siste orddelinger av dette språket