Orddeling av comitatino

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet comitatino? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

co-mi-ta-ti-no

Siste orddelinger av dette språket