Orddeling av comitiva

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet comitiva? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

co-mi-ti-va

Siste orddelinger av dette språket