Orddeling av commando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet commando? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

com-man-do

Siste orddelinger av dette språket