Orddeling av commemorato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet commemorato? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

com-me-mo-ra-to

Siste orddelinger av dette språket