Orddeling av commendare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet commendare? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-men-da-re

Siste orddelinger av dette språket