Orddeling av commendatizio

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet commendatizio? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

com-men-da-ti-zio

Siste orddelinger av dette språket