Orddeling av commendato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet commendato? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-men-da-to

Siste orddelinger av dette språket