Orddeling av commendatore

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet commendatore? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

com-men-da-to-re

Siste orddelinger av dette språket