Orddeling av commende

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet commende? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

com-men-de

Siste orddelinger av dette språket