Orddeling av commendevole

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet commendevole? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

com-men-de-vo-le

Siste orddelinger av dette språket