Orddeling av commentabile

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet commentabile? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

com-men-ta-bi-le

Siste orddelinger av dette språket