Orddeling av commentando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet commentando? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-men-tan-do

Siste orddelinger av dette språket