Orddeling av commentare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet commentare? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-men-ta-re

Siste orddelinger av dette språket