Orddeling av commessura

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet commessura? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-mes-su-ra

Siste orddelinger av dette språket