Orddeling av commettendo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet commettendo? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-met-ten-do

Siste orddelinger av dette språket