Orddeling av commilitone

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet commilitone? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

com-mi-li-to-ne

Siste orddelinger av dette språket