Orddeling av comminato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet comminato? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-mi-na-to

Siste orddelinger av dette språket