Orddeling av comminatorio

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet comminatorio? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

com-mi-na-to-rio

Siste orddelinger av dette språket