Orddeling av commise

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet commise? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

com-mi-se

Siste orddelinger av dette språket