Orddeling av commissionare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet commissionare? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

com-mis-sio-na-re

Siste orddelinger av dette språket