Orddeling av commissionario

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet commissionario? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

com-mis-sio-na-rio

Siste orddelinger av dette språket