Orddeling av commisurando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet commisurando? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

com-mi-su-ran-do

Siste orddelinger av dette språket