Orddeling av commisurato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet commisurato? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

com-mi-su-ra-to

Siste orddelinger av dette språket