Orddeling av commisurazione

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet commisurazione? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

com-mi-su-ra-zio-ne

Siste orddelinger av dette språket