Orddeling av commuovendo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet commuovendo? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-muo-ven-do

Siste orddelinger av dette språket