Orddeling av compact

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compact? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

com-pact

Siste orddelinger av dette språket