Orddeling av compadrona

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compadrona? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-pa-dro-na

Siste orddelinger av dette språket