Orddeling av compaesano

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compaesano? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-pae-sa-no

Siste orddelinger av dette språket