Orddeling av compagnia

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compagnia? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

com-pa-gnia

Siste orddelinger av dette språket