Orddeling av compagno

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compagno? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

com-pa-gno

Siste orddelinger av dette språket