Orddeling av compagnona

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compagnona? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-pa-gno-na

Siste orddelinger av dette språket