Orddeling av comparaggio

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet comparaggio? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-pa-rag-gio

Siste orddelinger av dette språket