Orddeling av comparatico

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet comparatico? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

com-pa-ra-ti-co

Siste orddelinger av dette språket