Orddeling av comparativo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet comparativo? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

com-pa-ra-ti-vo

Siste orddelinger av dette språket