Orddeling av comparato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet comparato? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-pa-ra-to

Siste orddelinger av dette språket