Orddeling av comparatore

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet comparatore? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

com-pa-ra-to-re

Siste orddelinger av dette språket